MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

08:51:34

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sākums Uzraudzība Preventīvā uzraudzība

Preventīvā uzraudzība

Viens no galvenajiem Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumiem, ko tas veic, lai īstenotu valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, ir administratoru rīcības likumības kontrole un uzraudzība. Viens no veidiem, kā Maksātnespējas kontroles dienests īsteno šo uzdevumu, ir preventīvie uzraudzības pasākumi – Maksātnespējas kontroles dienestam pieejamās informācijas pārbaude. 


Lai paaugstinātu uzraudzības pasākumu efektivitāti, 2017. gadā Maksātnespējas kontroles dienestā ieviesta uz risku izvērtējumu balstīta pieeja uzraudzības  pasākumu veikšanai, vēršot pastiprinātu uzmanību maksātnespējas procesiem un tiesiskās aizsardzības procesiem, kuriem ir īpaša nozīme komerctiesiskajā vidē un ekonomikā (bijuši vismaz 2 milj. euro apgrozījums un vismaz 50 darbinieki), kā arī procesiem, kuros līdz šim konstatēti likuma pārkāpumi.

      Aptauja

      Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?