MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

09:28:39

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sākums Uzraudzība Administratīvo pārkāpumu lietas

Administratīvo pārkāpumu lietas

Nozīmīgs solis ceļā uz maksātnespējas jomas pilnveidošanu ir administratīvās sodīšanas funkciju nodošana Maksātnespējas kontroles dienestam. Iepriekš šī funkcija atradās Valsts policijas kompetencē, savukārt līdz ar 2015. gada 1. janvāri administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu saistībā ar pārkāpumiem maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos efektīvi īsteno Maksātnespējas kontroles dienests. Tādējādi tika atslogots Valsts policijas darbs, savukārt konkrēto lietu izskatīšanu pārņēma iestāde, kuras kompetence ir tieši saistīta ar maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu uzraudzību.


Maksātnespējas kontroles dienests, saņemot ziņas par iespējamu administratīvo pārkāpumu, triju darba dienu pieņem lēmumu par lietvedības uzsākšanu, atteikšanos uzsākt lietvedību vai materiālu pārsūtīšanu pēc piekritības Valsts policijai iespējama noziedzīga nodarījuma izvērtēšanai, tādējādi īstenojot likumdevēja piešķirtā uzdevuma izpildi attiecībā uz valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos.


Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, kā arī ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma pārtraukšanas brīža (ilgstoša pārkāpuma gadījumā). Savukārt, ja saņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu vai kriminālprocesa izbeigšanu, lietvedību var uzsākt ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts iepriekš minētais lēmums.


Par maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītā persona, Maksātnespējas kontroles dienests ir tiesīgs uzlikt naudas sodu no 70 līdz 700 euro, vienlaikus izvērtējot nepieciešamību atņemt parādnieka pārstāvim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās.

    Aptauja

    Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?