MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

09:06:55

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sākums Uzraudzība Sūdzības

Sūdzības

Sūdzību izskatīšana ir viens no Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumiem, ko tas veic, lai īstenotu valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos. Tas ir arī veids, kā procesā iesaistītajām personām ne tikai aizsargāt savas likumiskās intereses, bet arī aktīvi līdzdarboties tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu uzraudzības nodrošināšanā, sniedzot ziņas par iespējamiem pārkāpumiem konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā. 


Sūdzību ir tiesības iesniegt kreditoram, komercsabiedrībai (tiesiskās aizsardzības procesā), fiziskajai personai (šīs personas maksātnespējas procesā), parādnieka pārstāvim (juridiskās personas maksātnespējas procesā) vai trešajai personai, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas. 


Sūdzības iesniegšanas noilgums ir viens gads pēc tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa izbeigšanas dienas. Jāņem vērā, ka gan procesa laikā, gan pēc procesa pabeigšanas sūdzība ir iesniedzama triju mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta rīcība, ar kuru aizskartas kreditora, fiziskās personas, parādnieka pārstāvja vai trešās personas tiesības. 


Maksātnespējas kontroles dienests neizskata sūdzības par administratora lēmumiem, kuru pamatā ir strīds par tiesībām, vai arī maksātnespēju reglamentējošajās normās ir paredzēta cita kārtībā, kādā iesniedzama sūdzība par administratora rīcību un lēmumiem.

      Aptauja

      Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?