Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

14:24:33

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Uzraudzība Pārbaudes prakses vietā

Pārbaudes prakses vietā

Ar 2016.gada 22.decembra likumu “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, kas stājās spēkā 2017.gada 6.janvārī, un atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 48.punktam Maksātnespējas kontroles dienests kopš 2017.gada 1.jūlija papildus esošajiem uzraudzības līdzekļiem ir uzsācis veikt administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pārbaudes prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā. 


Pārbaudes nodrošina iespēju savlaicīgi un vispusīgi pārliecināties par administratora rīcības atbilstību maksātnespēju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām konkrētā maksātnespējas procesā, klātienē pārbaudot maksātnespējas procesa lietā esošos dokumentus, kā arī iegūt noteiktus ar maksātnespējas procesu saistītus dokumentus. 


Pārbaudes ir nozīmīgs uzraudzības līdzeklis, jo, neveicot klātienes pārbaudes, bieži vien nav iespējams iegūt objektīvu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama savlaicīgai pārkāpuma konstatēšanai un tā novēršanai. 


Maksātnespējas kontroles dienests veic trīs veida pārbaudes: 

 • plānotās;
 • neplānotās;
 • ieteikumu ieviešanas pārbaudes.


Pārbaudes rezultātā tiek sagatavots ar iebildumiem, pozitīvs vai negatīvs ziņojums. Savukārt, atkarībā no pārkāpuma būtības, pēc ziņojuma sagatavošanas Maksātnespējas 
kontroles dienests var pieņemt lēmumu par pārkāpuma atzīšanu, tostarp tiesiskā pienākuma uzlikšanu, iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, sniegt ziņojumu Maksātnespējas kontroles dienesta direktoram par administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas rīcības izvērtēšanu disciplinārlietas ietvaros u.c.

   Aptauja

   Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

   Noderīgi