MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:43:08

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Uzraudzība

Uzraudzība

Tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa uzraudzību veic tiesa un Maksātnespējas kontroles dienests.

Viens no Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam izvirzītajiem maksātnespējas politikas virzieniem ir – administratoru profesijā strādā augsti kvalificēti profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm, un personiskajām īpašībām. Lai veicinātu minētā mērķa sasniegšanu, viens no galvenajiem Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumiem ir nodrošināt administratoru rīcības un maksātnespējas procesa norises likumības kontroli un uzraudzību.


Maksātnespējas procesa norises likumības un administratoru rīcības kontrole tiek veikta, īstenojot šādus uzraudzības veidus: 

 • pārbaudes prakses vietā; 
 • preventīvo uzraudzību; 
 • sūdzību izskatīšanu. 


Maksātnespējas 
kontroles dienests izskata sūdzības par administratora rīcību, izņemot tos likumā noteiktos gadījumus, kad sūdzības par administratora rīcību un lēmumiem izskatāmas tiesā, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas procesa lieta. 


Maksātnespējas kontroles dienestam, veicot maksātnespējas procesa administratoru uzraudzību, ir tiesības: 

 • pieprasīt un saņemt no administratora nepieciešamās ziņas un attiecīgos dokumentus par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi;
 • pieprasīt, lai administrators uzrāda dokumentu oriģinālus, un saņemt dokumentu norakstus administratora rīcības likumības pārbaudei;
 • pieprasīt un saņemt administratora darbības pārskatus;
 • pieprasīt un saņemt administratora paskaidrojumus par viņa rīcību tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā; 
 • uzlikt administratoram tiesisku pienākumu;
 • uzaicināt administratoru ierasties Maksātnespējas kontroles dienestā, lai sniegtu paskaidrojumus par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi.

   Aptauja

   Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?