MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

09:46:53

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sadarbība ar NVO

Maksātnespējas kontroles dienests regulāri sadarbojas ar nozares nevalstiskajām organizācijām, konsultējoties par priekšlikumiem normatīvo aktu sagatavošanā, strādājot darba grupās, īstenojot kopīgas iniciatīvas un pārrunājot risinājumus maksātnespējas jomā konstatētajiem problēmjautājumiem, tādā veidā veicinot gan nevalstiskā sektora līdzdalību lēmuma pieņemšanas procesos, gan sekmējot informācijas apmaiņu un sociālo dialogu. Maksātnespējas kontroles dienests un nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības rezultātā rasti risinājumi maksātnespējas jomas sakārtošanā un nodrošināta sabiedrības izpratnes veicināšana par maksātnespējas procesa būtību un godprātīgu tā īstenošanu.  


Maksātnespējas kontroles dienests sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām: 

  • kuru darbības joma un izvirzītie mērķi atbilst Maksātnespējas kontroles dienesta kompetenču jomām;
  • ar kurām ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība konkrētās jomas politikas veidošanā un īstenošanā;
  • kuras izrāda pašiniciatīvu un var dot vērtīgu ieguldījumu maksātnespējas jomas pilnveidošanā. 

Sadarbības partneri:

      Aptauja

      Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?