Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:21:59

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Sabiedrības līdzdalība Tiesību aktu projekti

Tiesību aktu projekti

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi” izstrādes procesā (līdz 2018. gada 5. decembrim)

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ietekmēs sabiedrību kopumā, maksātnespējas procesa administratorus (turpmāk – administrators), kreditorus, tiesu un Maksātnespējas kontroles dienestu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Līdz ar grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā, ir grozīta gan darbības pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība, gan Maksātnespēja likuma 85. panta otrajā daļā ietvertais deleģējums Ministru kabinetam, nepieciešams izstrādāt jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu "Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu noteikumi". Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 85. panta otro daļu noteikumu projekts nosaka darbības pārskata saturu un tā sagatavošanas kārtību, un tas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. novembrī.

7.

Dokumenti

1. Noteikumu projekts uz 8 lapām (datne: TMNot_211118_parskati);

2. Anotācija uz 9 lapām (datne: TMAnot_211118_parskati).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 5. decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Maksātnespējas kontroles dienesta elektroniskā pasta adresi: mkd@mkd.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Karīna Paturska, Karina.Paturska@mkd.gov.lv, tālr. 67099103.

 

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Maksātnespējas procesa administratora un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedības noteikumi” izstrādes procesā (līdz 2018. gada 30. novembrim)

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Maksātnespējas procesa administratora un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedības noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ietekmēs sabiedrību kopumā, maksātnespējas procesa administratorus (turpmāk – administrators), tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošās personas (turpmāk – uzraugošā persona), kreditorus Maksātnespējas kontroles dienestu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Līdz ar grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā, ir vienādota kārtība, kādā administratori un uzraugošās personas vedīs savu lietvedību, kas būtiski atšķirsies no līdzšinējās lietvedības vešanas kārtības. Līdz ar to nepieciešams izstrādāt jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu "Maksātnespējas procesa administratora un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedības noteikumi", kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. novembrī.

7.

Dokumenti

1. Noteikumu projekts uz 6 lapām (datne: TMNot_161118_lietv);

2. Anotācija uz 9 lapām (datne: TMAnot_161118_lietv).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 30. novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Maksātnespējas kontroles dienesta elektroniskā pasta adresi: mkd@mkd.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Karīna Paturska, Karina.Paturska@mkd.gov.lv, tālr. 67099103.

 

 

    Aptauja

    Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

    Noderīgi