Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

04:43:18

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Depozīts

Depozīts

Depozīts iemaksājams gan juridiskās, gan fiziskās personas maksātnespējas procesā.


Informācija, kas norādāma JURIDISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā:


1.par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēju:

 • ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir juridiskā persona - firma (nosaukums); reģistrācijas numurs;
 • ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir fiziskā persona - vārds, uzvārds; personas kods.

2.par juridisko personu, PRET kuru tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums, maksājuma rīkojumā norāda - firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs.

Informācija, kas norādāma FIZISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā:

 • Vārds, uzvārds un personas kods.Depozīta izmaksas kārtība maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam:


 • Kreditors, kurš iesniedzis juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, iesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu (1. pielikums), ja juridiskās personas maksātnespējas process nav ticis pasludināts vai juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums atstāts bez virzības, ir beidzies norādīto trūkumu novēršanas termiņš, un tie nav novērsti, vai atteikts pieņemt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, juridiskās personas maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem vai citiem līdzekļiem. Minēto iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā gada laikā pēc iepriekš minēto apstākļu iestāšanās. Ja kreditors neiesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu gada laikā pēc iepriekš minēto apstākļu iestāšanās, Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu valsts budžeta ieņēmumos.
 • Fiziskā persona, kura iesniegusi fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, iesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu (1. pielikums), ja fiziskās personas maksātnespējas process nav ticis pasludināts, vai ja fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums atstāts bez virzības, ir beidzies norādīto trūkumu novēršanas termiņš, un tie nav novērsti, vai atteikts pieņemt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.
 • Ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir pats parādnieks, iesniegumu par depozīta izmaksu (2. pielikums) uz parādnieka norēķinu kontu, līdz maksātnespējas procesa izbeigšanai, iesniedz administrators kā parādnieka amatpersona ne vēlāk kā gada laikā pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas. Ja administrators neiesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu gada laikā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu valsts budžeta ieņēmumos.

Depozīta izmaksas kārtība administratoram


 • Ja juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir kreditors, iesniegumu par depozīta izmaksu (3. pielikums) uz administratora norēķinu kontu, pievienojot ziņojumu par mantas neesamību, iesniedz administrators kā fiziska persona ne vēlāk kā gada laikā pēc juridiskās personas izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra. Ja administrators neiesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu gada laikā pēc juridiskās personas izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra, Maksātnespējas administrācija pārskaita depozītu valsts budžeta ieņēmumos.

 • Ja fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, iesniegumu par depozītu (3. pielikums) uz administratora norēķina kontu iesniedz administrators pēc tiesas lēmuma par fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu.


  Aptauja

  Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

  Noderīgi