Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

17:21:52

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

10.04.2017
Maksātnespējas administrācija 2017.gada 1.ceturksnī segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 434 896 euro apmērā

2017.gada 1.ceturksnī Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 434 896 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina

Lasīt vairāk
10.04.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar Administratoru asociācijas pārstāvjiem

7.aprīlī  Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktore Inese Šteina  tikās ar biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (Administratoru asociācija) pārstāvjiem - Padomes priekšsēdētāju Jāni Kumsāru, Valdes locekļiem Ievu Broku, Andri Daugaviņu, Ilmāru Krūmu un Kasparu Novicānu. Tikšanās laikā MNA un Administratoru asociācija pārrunāja aktuālos jautājumus maksātnespējas jomā, MNA redzējumu situācijas maksātnespējas jomā uzlabošanai un Administratoru asociācijas un MNA sadarbības formātu. Administratoru asociācijas pārstāvji norādīja, ka būtu nepieciešams rīkot Administratoru asociācijas un MNA kopīgas diskusijas, lai veicinātu vienotu izpratni par tiesību normu interpretāciju un piemērošanu. MNA direktore I.Šteina tikšanās laikā informēja par plānotām izmaiņām maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzības sistēmas īstenošanā. I.Šteina informēja par  MNA plānotajiem pasākumiem maksātnespējas procesa administratoru informēšanā, uzsverot nepieciešamību sniegt sabiedrībai vispusīgu informāciju par maksātnespējas procesa administratoru darbību un tās rezultātiem, lai nodrošinātu profesijas maksātnespējas procesa administratoru prestiža celšanu. 

Lasīt vairāk
07.04.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar LDDK pārstāvi

6.aprīlī  Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktore Inese Šteina  tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) pārstāvi - Tautsaimniecības eksperti Inesi Olafsoni. Tikšanās laikā MNA un LDDK pārrunāja LDDK aktuālos jautājumus situācijas maksātnespējas jomas uzlabošanai, LDDK un MNA sadarbības formātu, kā arī MNA redzējumu par turpmāko MNA darbību. LDDK Tautsaimniecības eksperte Inese Olafsone norādīja, ka būtu nepieciešama sabiedrības iesaiste lielāko tiesiskās aizsardzības procesu un juridisko personu maksātnespējas procesu uzraudzībā. MNA direktore I.Šteina tikšanās laikā uzsvēra, ka nepieciešama aktīvākā sadarbība ar uzņēmējdarbības organizācijām, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi. Tikšanās reizē tika panākta vienošanās par turpmākās sadarbības formātu, kā arī LDDK iesaisti maksātnespējas jomas uzlabošanā.

Lasīt vairāk
05.04.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar LTRK pārstāvjiem

4.aprīlī  Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktore Inese Šteina  tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvjiem – LTRK valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu, Juridiskās komitejas vadītāja vietnieku Māri Meļķisi un Politikas daļas ekspertu Jāni Atslenu. Tikšanās laikā tika pārrunāts LTRK  novērtējums situācijai maksātnespējas jomā, LTRK ierosinājumi situācijas maksātnespējas jomā uzlabošanai un turpmākais LTRK un MNA sadarbības modelis. LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš informēja, ka 2016.gada 9.martā LTRK apstiprināja Maksātnespējas sistēmas politikas pamatnostādnes, kur LTRK definēja galvenos  7 politikas pamatprincipus: izmaksas, ātrums, kreditoru interešu aizsardzība, sanācija, atbildība, profesionālisms un ētika.  MNA direktore I.Šteina tikšanās laikā uzsvēra LTRK un MNA sadarbības nozīmi, lai veicinātu izmaiņas, kas mērķētas uz augstu rezultātu maksātnespējas jomas attīstībā. LTRK pārstāvji pauda atbalstu ciešai sadarbībai ar MNA, norādot uz maksātnespējas jomām, kuras būtu pilnveidojamas. Tikšanās reizē tika panākta vienošanās par turpmāko sadarbības formātu.


Lasīt vairāk
04.04.2017
Par rindas darbību

Saskaņā ar normatīvo regulējumu administratoru juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā ieceļ tiesa Maksātnespējas likumā un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Atbilstoši likumā dotajam deleģējumam Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai administratora amata kandidātu. Maksātnespējas administrācijas priekšlikumam ir ieteikuma raksturs.

Tā kā likumdevējs maksātnespējas procesa administratora izvēles un ieteikšanas tiesām kompetenci nodevis Maksātnespējas administrācijai un kārtības noteikšanu deleģējis Ministru kabinetam, administratora amata pretendents maksātnespējas procesam tiek izvēlēts no saraksta, kas tiek kārtots normatīvajos aktos paredzētajā nejaušā secībā. Nejaušas sarindošanas princips tiek piemērots arī attiecībā uz administrēšanai vakanto maksātnespējīgo subjektu saraksta kārtošanu.

Tādējādi Maksātnespējas administrācija nodrošina administratoru objektīvu un neitrālu ieteikšanu tiesām.

Lasīt vairāk
03.04.2017
Laika periodā no 27.03.2017 – 31.03.2017 Maksātnespējas administrācija (Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departaments) ir:

• pieņēmusi 9 lēmumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 6529 apmērā;

• pieņēmusi 31 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 22920 apmērā;

• pieņēmusi 2 lēmumus par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 1138 apmērā;

• pieņēmusi 6 lēmumus par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 1114 apmērā:

Lasīt vairāk
29.03.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar ĀIPL pārstāvjiem

28.martā  Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktore Inese Šteina  tikās ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) pārstāvjiem - ĀIPL Izpilddirektori Martu Jaksonu, ĀIPL maksātnespējas darba grupas vadītāju Ilzi  Znotiņu un ĀIPL maksātnespējas darba grupas pārstāvi Helmutu Jauju. MNA direktore I.Šteina tikšanās laikā uzsvēra ciešas ĀIPL un MNA sadarbības nozīmi ārvalstu uzņēmumu interešu aizstāvībai valstī un drošas investīciju vides nodrošināšanai. ĀIPL pārstāvji norādīja, ka efektīvs un caurskatāms maksātnespējas process ir viens no faktoriem, kas nodrošina ekonomisko izaugsmi un stabilitāti. ĀIPL pārstāvji pauda atbalstu ciešai sadarbībai ar MNA, uzsverot uz jomām, kuras būtu pilnveidojamas maksātnespējas nozarē. Tikšanās reizē tika panākta vienošanās par turpmāko sadarbības formātu, kā arī abpusēju informācijas un datu apmaiņu.


Lasīt vairāk
27.03.2017
Maksātnespējas administrācijas organizētās konferences materiāli

Aicinām Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē sadaļā “Publikācijas” iepazīties ar Maksātnespējas administrācijas organizētās starptautiskās konferences “Maksātnespējas procesu uzraudzības mehānismi un valdes locekļu atbildība maksātnespējas procesā” (Supervision of Insolvency Proceedings & Directors’ Liability in Insolvency) materiāliem.

Lasīt vairāk
27.03.2017
Laika periodā no 20.03.2017-24.03.2017 Maksātnespējas administrācija (Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departaments) ir:

• pieņēmusi 6 lēmumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 4460 apmērā;

• pieņēmusi 29 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 21340 apmērā;

• pieņēmusi 2 lēmumus par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 467 apmērā;

• pieņēmusi 13 lēmumus par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 15057 apmērā:

Lasīt vairāk
24.03.2017
Informatīvie materiāli

Fiziskās personas maksātnespējas process

Kas ir fiziskās personas maksātnespējas process?

Kas nepieciešams, lai uzsāktu fiziskās personas maksātnespējas procesu?

Kur jāvēršas, lai pieteiktu fiziskās personas maksātnespēju un cik tas izmaksās?

Kas jānorāda pieteikumā?

Parādnieka pienākums iesniegt tiesā juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Kad parādniekam ir jāiesniedz tiesā juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums?

Kas jānorāda maksātnespējas procesa pieteikumā?

Cik tas maksā?

Lasīt vairāk

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi