Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

00:38:17

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

21.07.2017
Par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām laika periodā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 30.jūnijam


20.07.2017
Apstiprināts administratoru un uzraugošo personu profesionālās ētikas kodekss

Disciplinārlietu komisija 2017.gada 14.jūlija sēdē, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 31.4 panta septīto daļu, apstiprināja Maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu profesionālās ētikas kodeksu http://www.mna.gov.lv/lv/_59/link_part_188/.


17.07.2017
Maksātnespējas administrācija 2017. gada 1.pusgadā segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 820 580 euro apmērā

2017. gada 1.pusgadā Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 820 580 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina


11.07.2017
Paziņojums par pieteikšanos maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas eksāmenam

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu maksātnespējas procesa administratoriem (turpmāk – administrators), kuriem sertifikāti izsniegti saskaņā ar šā likuma regulējumu, kas bija spēkā līdz 2017. gada 6. janvārim, pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām ir pienākums kārtot kvalifikācijas eksāmenu tuvākajā tā rīkošanas reizē. Ja administrators kvalifikācijas eksāmenu nekārto vai kārto, bet saņem negatīvu vērtējumu, viņš zaudē tiesības pildīt administratora pienākumus, un viņa sertifikāta darbība tiks izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līdz ar to administrators atbilstoši Maksātnespējas likuma regulējumam nebūs tiesīgs kārtot kvalifikācijas eksāmenu atkārtoti.


05.07.2017
Par Maksātnespējas administrācijas 2016.gada publisko pārskatu

Informējam, ka Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē www.mna.gov.lv, sadaļā "Publikācijas un statistika" ir pieejams Maksātnespējas administrācijas 2016.gada publiskais pārskats.


03.07.2017
Izmaiņas tiesiskās aizsardzības procesa un Maksātnespējas administrācijas īstenotās uzraudzības tiesiskajā regulējumā, sākot ar 2017. gada 1. jūliju

Sākot ar 2017. gada 1. jūliju, īstenojot maksātnespējas procesa administratoru uzraudzību atbilstoši jaunajam regulējumam, Maksātnespējas administrācija papildu esošajiem administratoru uzraudzības līdzekļiem veiks pārbaudes maksātnespējas procesa administratoru prakses vietās vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā, lai pārliecinātos par maksātnespējas procesa norises atbilstību normatīvo aktu prasībām. Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina norāda, Maksātnespējas administrācija īstenos gan plānotas, gan neplānotas pārbaudes atbilstoši iestādes izstrādātajam uzraudzības pasākumu plānam. Vienlaikus uzraudzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Maksātnespējas administrācija ir veikusi visu maksātnespējas procesa administratoru un procesu riska līmeņa izvērtējumu, kas tiks ņemts vērā uzraudzības pasākumu plānošanā un īstenošanā. Jāatzīmē, ka Maksātnespējas administrācijai ir tiesības ierasties arī tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā.

Maksātnespējas administrācijai īstenojot piešķirtās tiesības ierasties uzraugošās personas vai administratora prakses vietā pārbaužu veikšanai, vidējā termiņā un ilgtermiņā tiks sasniegts Pamatnostādnēs ietvertais politikas virziens – administratora profesijā strādā augsti kvalificēti profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm, un personiskajām īpašībām – sasniegšanu, gan kopumā paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāti.

Vienlaikus, sākot ar 2017. gada 1. jūliju, stājas spēkā Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma grozījumi, ar kuriem ieviestas izmaiņas tiesiskās aizsardzības procesa regulējumā, ieviešot tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas (turpmāk – uzraugošā persona) institūtu un brīvā tirgus principu.

Regulējums attiecībā uz izmaiņām tiesiskās aizsardzības procesā, tajā skaitā par uzraugošās personas noteikšanu, stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā un ir piemērojams tiesiskās aizsardzības procesiem, kas ierosināti pēc 2017. gada 1. jūlija.

Līdz minētā regulējuma spēkā stāšanās brīdim, proti, tiesiskās aizsardzības procesos, kas ierosināti līdz 2017. gada 30. jūnijam, tiesiskās aizsardzība procesā tiesa iecēla maksātnespējas procesa administratoru pēc parādnieka vai Maksātnespējas administrācijas ieteikuma. Savukārt no 2017. gada 1. jūlija tiesiskās aizsardzības procesā tiesa iecels uzraugošo personu pēc kreditoru vairākuma ieteikuma.

Šāds likuma regulējums palielina kreditoru lomu tiesiskās aizsardzības procesā, kā arī paredz iespēju brīvi izvēlēties personu tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzības pasākumu veikšanai. Tādējādi tiesiskās aizsardzības procesa norises atbilstību tiesas apstiprinātajam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam nodrošinās kreditoru vairākuma izvēlētā un tiesas apstiprinātā uzraugošā persona. 

Uzraugošās personas institūta ieviešas mērķis ir paaugstināt kreditoru uzticību tiesiskās aizsardzības procesam, tādējādi sekmējot tā piemērošanu.  03.07.2017
Laika periodā no 01.06.2017 – 30.06.2017 Maksātnespējas administrācija ir:

• pieņēmusi 64 lēmumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 44506 apmērā;

• pieņēmusi 86 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 64400 apmērā;

• pieņēmusi 4 rīkojumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos EUR 3512 apmērā;

• pieņēmusi 2 rīkojumus par maksātnespējas procesa depozīta atmaksu par kopējo summu EUR 1480 apmērā;

• pieņēmusi 2 lēmumus par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 32 apmērā;

• pieņēmusi 77 lēmumus par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 56580 apmērā:


28.06.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar KNAB priekšnieku Jēkabu Straumi

28.jūnijā Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina tikās ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Jēkabu Straumi. Tikšanās laikā tika apspriesti aktuālie jautājumi maksātnespējas jomā, kā arī panākta vienošanās par turpmāko sadarbību, tajā skaitā, par apmācību organizēšanu.


28.06.2017
Maksātnespējas administrācijas un nevalstisko organizāciju pārstāvju diskusija

27.jūnijā notika Maksātnespējas administrācijas un nevalstisko organizāciju pārstāvju neformālā diskusija. Diskusijā piedalījās Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina, Latvijas Darba devēju konfederācijas Tautsaimniecības eksperte Inese Olafsone, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Juridiskās komitejas priekšsēdētājs Jānis Loze, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Izpilddirektore Marta Jaksone un Latvijas Komercbanku asociācijas padomnieks Kazimirs Šļakota. Diskusijas laikā tika pārrunāti maksātnespējas procesa administratoru uzraudzības un sūdzību par maksātnespējas procesa administratoru rīcību izskatīšanas rezultāti, plānotie pasākumi maksātnespējas procesa administratoru uzraudzības stiprināšanai, lielāko maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu norise, kā arī administratoru disciplināratbildības un administratoru eksaminācijas ieviešana.


27.06.2017
Infografika ar pieciem ieteikumiem pirms vērsties Maksātnespējas administrācijā ar sūdzību par administratora rīcību


Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi