Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

00:18:30

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

08.04.2020
NO DARBINIEKU PRASĪJUMU GARANTIJU FONDA 2020. GADA 1. CETURKSNĪ IZMAKSĀTI 594 378 EURO

2020. gada 1. ceturksnī Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 597 378 euro apmērā 23 maksātnespējīgo uzņēmumu 506 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2020. gada 1. ceturksnī bija 1 172 euro.

Lasīt vairāk
07.04.2020
ATVIEGLOTI NOSACĪJUMI MAKSĀTNESPĒJAS PROCESOS

5. aprīlī stājās spēkā grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", paredzot terminētas izmaiņas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūrā, tiesiskās aizsardzības procesā, kā arī iespēju noturēt kreditoru sapulci attālināti vai rakstveidā.

Lasīt vairāk
07.04.2020
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA NODROŠINĀJUMA JOMĀ PAVEIKTAIS 2020.gada martā

Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2020.gada 1.marta līdz 31.martam.

Lasīt vairāk
06.04.2020
Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis statistisko informāciju par administratīvo pārkāpumu lietām 2020. gada pirmajā ceturksnī.

Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis statistisko informāciju par administratīvo pārkāpumu lietām 2019. gada ceturtajā ceturksnī un 2020. gada pirmajā ceturksnī.

Lasīt vairāk
03.04.2020
Par 2020.gada 22.aprīļa kvalifikācijas eksāmena atcelšanu

Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka 2020.gada 22.aprīļa administratoru kvalifikācijas eksāmens plānotajā datumā nenotiks. Visi administratori, kuriem bija pienākums kārtot minēto eksāmenu, tiks informēti par turpmāko nepieciešamo rīcību un kārtību, kādā būs kārtojams kvalifikācijas eksāmens. Sekojiet līdzi turpmākai informācijai!

Lasīt vairāk
03.04.2020
Par likuma “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” korelāciju ar likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” normām

Maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu apmierināšanas kartību no darbinieku prasījumu garantiju fonda (turpmāk – garantiju fonds) līdzekļiem regulē likuma “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” normas. Atbilstoši minētā likuma normām darbinieku prasījumi no garantiju fonda līdzekļiem tiek segti ierobežotā apmērā, tostarp, nosakot darbiniekam tiesības saņemt darba samaksu un atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, t.i., maksātnespējas procesa pasludināšanas. Tāpat darbiniekam ir tiesības uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās.

2020.gada 20.martā Saeimā tika pieņemts likums „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Covid-19 likums). Covid-19 likuma 17.pantā ir noteikts, ka līdz 2020.gada 1.septembrim kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.

Ņemot vērā minēto, maksātnespējas procesa pasludināšana, kas atbilstoši likuma “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” normām ir atskaites punkts periodam, par kuru darbiniekam ir iespēja saņemt sava prasījuma apmierinājumu, var tikt atlikta līdz COVID-19 likuma 17.pantā noteiktajam termiņam, tādējādi atsevišķos gadījumos pagarinot periodu pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās. Līdz ar to COVID-19 likuma 17.pantā noteiktais ierobežojums var negatīvi ietekmēt maksātnespējīgo darba devēju darbinieku tiesības saņemt sava prasījuma apmierināšanu no garantiju fonda.


Lasīt vairāk
21.03.2020
Par aizliegumu līdz 2020. gada 1. septembrim iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Šodien, 2020.gada 21.martā, izsludināts likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Minētā likuma 17.pants noteic, ka līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.

Lasīt vairāk
20.03.2020
Aktuāli! Parādnieka tiesības saistību dzēšanas procedūras laikā

 Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu gadījumā, ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā nespēj atrast algotu darbu vai ir kļuvis darbnespējīgs, ar tiesas lēmumu vienu reizi saistību dzēšanas procedūras laikā uz termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu, var uz pusi samazināt fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredzētos parādnieka maksājumus kreditoriem. Lai tiesa varētu izlemt šo jautājumu, parādniekam ar attiecīgo pieteikumu jāvēršas tiesā, kur pasludināts viņa maksātnespējas process. (Regulējums:Maksātnespējas likuma 162. panta sestā daļa)

Lasīt vairāk
19.03.2020
Par maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas eksāmenu 2020. gada 22. aprīlī

Maksātnespējas kontroles dienests informē par 2020. gada 22. aprīļa administratora kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, eksāmena norises vietu un laiku.

Lasīt vairāk
13.03.2020
Aktuāla informācija par saziņu ar Maksātnespējas kontroles dienestu

 Ņemot vērā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 uzliesmojumu, Maksātnespējas kontroles dienests nepieņem dokumentus klātienē un aicina iesniegt Maksātnespējas kontroles dienestam adresētus dokumentus, izmantojot šādas dokumentu iesniegšanas iespējas:

1)   Iesūtot uz Maksātnespējas kontroles dienesta elektroniskā pasta adresi mkd@mkd.gov.lv;

2)   Izmantojot www.latvija.lv sniegtās iespējas;

3) Izmantojot eAdresi (ja Jums ir izveidota eAdrese) (saite dokumentu iesniegšanai tieši Maksātnespējas kontroles dienestam);

4) Sūtot pa pastu;

5) Atsevišķos gadījumos – izmantojot EMUS.

  Šeit Jūs varat iepazīties ar Slimību profilakses un kontroles centra sagatavotajiem ieteikumiem, kā novērot savu veselības stāvokli un ko darīt, ja esi atgriezies no koronavīrusa skartajām teritorijām.

Liels paldies par sapratni!

Lasīt vairāk

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi