MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:22:18

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:INFORMĀCIJA PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA NODROŠINĀJUMA JOMĀ PAVEIKTO 2020. GADA APRĪLĪ

12.05.2020


Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim.


Minētajā laika periodā pieņemti: 50 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 40 420 apmērā; 115 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu

EUR 58 590 apmērā; 1 lēmums par naudas līdzekļu atmaksu no Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konta Valsts kasē EUR 70 apmērā; 12 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 8 637 apmērā; kā arī 4 lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 256 apmērā.   Aprīlī pieņemts 41 lēmums par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 53 019 apmērā: 


 Uzņēmumu nosaukums  Lēmumu skaits  Piešķirtā summa (EURO)
 ADS DRESS MSIA, 40203052312  6  9 870
 BRIZMET MSIA,40003831298  6  0
 ENERGOLUX MSIA, 40103511350  2  3 715
 FRAGOLA MSIA, 40103907556  19  30 193
 JL MEŽI MSIA, 40103806615  1  2 237
 KVV LIEPĀJAS METALURGS MAS, 40103829976  1  287
 LATGALES ELEKTROMONTĀŽA MSIA, 42403003197  1  126
 NNGE2 MSIA, 40103996982  1  813
 PNB BANKA MAS, 40003072918  4  4 368
 PROFITNESS MSIA, 40003530995  1  0
 SUIS-RĪGA MSIA, 40003181822  2  44
 WILDE TRANSPORTS MSIA, 40003555128  1  1 366
 WINEHOUSE MSIA, 40103824451  1  0
 Kopā:  41  53 019

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

 

- aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,  

- nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem, 

- kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,  

- nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē, 

- nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?