MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:37:19

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par aizliegumu līdz 2020. gada 1. septembrim iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

21.03.2020

  Šodien, 2020.gada 21.martā, izsludināts likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Minētā likuma 17.pants noteic, ka līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm. 

 Lai nodrošinātu finansiālo un tiesisko stabilitāti, bija nepieciešams paredzēt ierobežojumu kreditoru, tostarp darbinieku tiesībām iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, tādējādi saglabājot komersantiem iespēju pilnvērtīgāk turpināt savu saimniecisko darbību pat ierobežotas ekonomiskās situācijas ietvaros. 

 Neapšaubāmi izveidojusies ārkārtējā situācija valstī radīs zināmus finansiālos sarežģījumus, tādējādi vēl jo vairāk bija nepieciešams paredzēt mehānismus, lai samazinātu epizodiski ārējo apstākļu izraisītās situācijas nelabvēlīgās sekas un, iespējams, ļaunprātīgu maksātnespējas izmantošanu. Tādēļ ierobežojumam paredzēts konkrēts termiņš, pēc kura būtu prognozējams, ka paredzētais kreditoru, tostarp darbinieku tiesību ierobežojums zaudētu savu aktualitāti.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?