Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

01:28:39

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par 2020.gada 22.aprīļa kvalifikācijas eksāmena norisi

13.03.2020

Maksātnespējas likuma 174.1 panta 8. punkts noteic, ka Maksātnespējas kontroles dienests tostarp organizē maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmenu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 88. punktam Maksātnespējas kontroles dienests 2020. gada 21. februārī savā tīmekļvietnē izsludināja pieteikšanos administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanai 2020. gada 22. aprīlī.

Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums) nolemts tostarp izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumā norādīto ārkārtējās situācijas termiņu, Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka 2020. gada 22. aprīlī paredzētā administratora kvalifikācijas eksāmena norise pagaidām netiek pārcelta.

Maksātnespējas kontroles dienests savlaicīgi informēs administratorus par jebkurām izmaiņām 2020. gada 22. aprīļa administratora kvalifikācijas eksāmena norisē.

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi