MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:41:53

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par administratora eksāmena pārcelšanu

13.03.2020

Maksātnespējas likuma 174.1 panta 8. punkts noteic, ka Maksātnespējas kontroles dienests tostarp organizē maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmenu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 6. punktam Maksātnespējas kontroles dienests 2019. gada 19. decembrī savā tīmekļvietnē izsludināja pieteikšanos administratora eksāmena kārtošanai, norādot, ka tā pirmā daļa norisināsies 2020. gada 19. martā, otrā daļa 2020. gada 25. martā un trešā daļa 2020. gada 26., 27. un 30. martā (turpmāk – administratora eksāmens).

Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums) nolemts tostarp izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumā norādīto un iespējamos riskus, kas saistīti ar Covid-19 izplatības draudiem, Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka administratora eksāmena norise tiek pārcelta uz pagaidām nenoteiktu laiku.

Maksātnespējas kontroles dienests savlaicīgi informēs administratora pretendentus par pārceltā administratora eksāmena norises datumiem un vietu.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?