Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

01:31:13

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2020.gada februārī

06.03.2020

Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2020.gada 1.februāra līdz 29.februārim.

Minētajā laika periodā pieņemti: 37 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 31 600 apmērā; 112 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 56 320 apmērā; 6 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 4 380 apmērā; kā arī 4 lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 678 apmērā.

Februārī pieņemti 313 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 263 736 apmērā:

Uzņēmumu nosaukums,

reģistrācijas numurs

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

AGLONAS SERVISS MSIA, 41503043958

1

736

BANKETU KOMANDA MSIA, 50103437721

3

6 699

DESIGN GROUP IN MSIA, 40103215650

1

1 499

ERTON MSIA, 40203082143

28

7 535

FJB LATVIA MSIA, 40103590613

1

789

GROBIŅA MAS, 40003017297

1

3 340

JAUNGRĪVA MSIA, 41503005157

6

6 242

KI KOKS MSIA, 51203047721

1

0

LATVIAN PORT MSIA,

50003682631

2

3 846

MEGAVE 2018 MSIA, 42103021066

1

431

PNB BANKA MAS, 40003072918

265

227 195

VITAL CENTRS MSIA, 40203149544

3

5 424

Kopā:

313

263 736


Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

1)aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā;

2)nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem;

3)kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību;

4)nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē;

5)nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi