Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

23:28:06

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par Maksātnespējas kontroles dienesta 2019. gadā segtajiem maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumiem

16.01.2020


2019. gadā Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 1 711 943 euro apmērā 112 maksātnespējīgo uzņēmumu 1269 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2019. gadā bija 1342 euro.

Salīdzinājumam, 2018. gadā Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 1 278 486 euro apmērā 83 maksātnespējīgo uzņēmumu 1 252 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2018. gadā bija 1017 euro.

Kopā 2019. gadā pieņemti 1346 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2019. gadā izmaksātas:

- MAS “Tosmāres Kuģubūvētava” 138 darbinieku prasījumu apmierināšanai 359 797 euro apmērā;

- MSIA “Multiteks” 56 darbinieku prasījumu apmierināšanai 80 690 euro apmērā;

- MSIA “Lumenix Fabrika” 65 darbinieku prasījumu apmierināšanai

74 758 euro apmērā;

- MSIA “Zilā Lagūna” 77 darbinieku prasījumu apmierināšanai 69 213 euro apmērā;

- MSIA “MEGAVE 2018” 54 darbinieku prasījumu apmierināšanai

57 314 euro apmērā;

- MSIA “Rockabilly House” 37 darbinieku prasījumu apmierināšanai 52 459 euro apmērā;

- MAS “BGS” 34 darbinieku prasījumu apmierināšanai 51 677 euro apmērā;

- MSIA “Golddust Company” 46 darbinieku prasījumu apmierināšanai 49 819 euro apmērā;

- MSIA “RCBS” 26 darbinieku prasījumu apmierināšanai 49 589 euro apmērā;

- MSIA “Aivico” 38 darbinieku prasījumu apmierināšanai 43 697 euroapmērā.

2019. gadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 296 050 euro. Salīdzinājumam, 2018. gadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 225 720 euro.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi