MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:34:56

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2019. gada decembrī

02.01.2020


Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2019. gada 1. decembra līdz 31. decembrim.

Minētajā laika periodā pieņemti: 50 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 39 138 apmērā; 126 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu
EUR 63 210 apmērā; 26 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 17 709 apmērā; kā arī lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 90 apmērā.

Decembrī pieņemti 66 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 96 178 apmērā:

Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

AB KONSULTANTS SIA, 40103361805

1

2 064

AIRO M SIA, 43603069538

1

857

AVN GROUP SIA, 42403028171

1

2 193

DIZAINA PAKLĀJS SIA, 40103607144

1

2 436

EURO-AUTO SIA, 40003119157

2

3 701

JAUNGRĪVA SIA, 41503005157

1

1 342

MULTITEKS SIA, 40003274200

56

80 690

R REALTY SIA, 50203100811

1

1 579

REALBIT SIA, 50003612441

1

579

SABIEDRĪBA IMS SIA, 40003535210

1

737

Kopā:

66

96 178


Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

- aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,

- nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,

- kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,

- nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,

- nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?