Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

22:18:08

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2019. gada septembrī

04.10.2019


Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2019. gada 1. septembra līdz 30. septembrim.

Minētajā laika periodā pieņemti: 33 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 25 480 apmērā; 95 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 44 890 apmērā; lēmums par naudas līdzekļu atmaksu no Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konta Valsts kasē EUR 860 apmērā; kā arī lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu
EUR 1088 apmērā.

Septembrī pieņemti 63 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 55 766 apmērā:

Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

BALTIC TRANSLATIONS SIA, 40103457302

2

1 814

DIGITAL DREAM SIA, 40103991877

10

13 905

Firma ROSĪBA Rīgas rajona SIA, 40003084211

8

8 311

FOCUSD MSIA, 40103926082

4

12

JITEL PRO SIA, 40103780388

1

289

JS RESTORĀNS SIA, 40203030423

2

3 729

KVV LIEPĀJAS METALURGS AS, 40103829976

2

1 223

MILDA KM SIA, 44103010126

6

5 800

NPK EXPERT SIA, 42103060434

2

3 168

PLAYGINEERING SYSTEMS SIA, 40103393228

6

5 545

POLYMOLD SIA, 45403017480

5

7 507

RUBBER PRODUCTS SIA, 40103291527

1

3 131

SW KOVER SIA, 41503019763

14

1 332

Kopā:

63

55 766


Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

- aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,

- nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,

- kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,

- nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,

- nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi