Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

02:09:19

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par Maksātnespējas kontroles dienesta 2019. gada pirmajā pusgadā segtajiem maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumiem

15.07.2019


2019. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 1 154 187euro apmērā 57 maksātnespējīgo uzņēmumu 805 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2019. gada 1. pusgadā bija 1434 euro.

Salīdzinājumam, 2018. gada 1. pusgadā Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 512 471 euro apmērā 45 maksātnespējīgo uzņēmumu 619 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2018. gada 1. pusgadā bija 828 euro.

Kopā 2019. gada 1. pusgadā pieņemti 859 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2019. gada 1. pusgadā izmaksātas:

- MAS “Tosmares kuģubūvētava” 138 darbinieka prasījumu apmierināšanai 359 798 euro apmērā;

- MSIA “Lumenix fabrika” 65 darbinieku prasījumu apmierināšanai 74 758 euro apmērā;

- MSIA “Zilā Lagūna” 75 darbinieku prasījumu apmierināšanai 68 118 euroapmērā;

- MSIA “Megave 2018” 54 darbinieku prasījumu apmierināšanai 55 906 euroapmērā;

- MSIA “Rockabilly house” 37 darbinieku prasījumu apmierināšanai 52 459 euro apmērā;

2019. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 63 804 euro. Salīdzinājumam, 2018. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 140 256 euro.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi