Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

17:59:44

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2019. gada jūnijā

04.07.2019


Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2019. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam.

Minētajā laika periodā pieņemti: 37 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 28 140 apmērā; 87 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 43 590 apmērā; lēmums par naudas līdzekļu atmaksu no Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konta Valsts kasē EUR 860 apmērā; 12 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 8798 apmērā; kā arī lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 666 apmērā.

Jūnijā pieņemti 68 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 69 114 apmērā:

 

Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

ARĀJIŅŠ MSIA, 42102007031

8

7652

ARDEKS MSIA, 48503005502

5

5144

BARKAVAS SILTUMS MSIA, 45403032865

1

1841

BGS MSIA, 40003042400

1

1185

DIGITAL DREAM MSIA, 40103991877

1

2052

ELIS V MSIA, 40003445345

1

2511

EURO-AUTO MSIA, 40003119157

1

103

EXPRESS GROUP MSIA, 40203001034

3

2868

FIX IT SERVICES MSIA, 40203001119

14

10182

GOLDDUST COMPANY MSIA, 40103544879

1

0

KVV LIEPĀJAS METALURGS MAS, 40103829976

6

3383

MAGONE M MSIA, 40203060894

19

27545

R - ARCHITECTURE MSIA, 40103996056

2

0

ROCKABILLY HOUSE MSIA, 40103909307

2

1517

SPORT TRANS MSIA, 40003351209

1

894

SW KOVER MSIA, 41503019763

1

0

TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA MAS, 42103022837

1

2237

Kopā:

68

69114

 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

- aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,

- nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,

- kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,

- nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,

- nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi