Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

18:27:08

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par grozījumiem eksāmena tēmu katalogā

02.07.2019


Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka eksaminācijas komisija 2019. gada 25. jūnija sēdē apstiprināja grozījumus eksāmena tēmu katalogā "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs" (turpmāk – eksāmena tēmu katalogs).

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" 27. punktam Maksātnespējas kontroles dienests eksāmena tēmu katalogu ievieto savā tīmekļvietnē.

Kvalifikācijas eksāmenā tiek pārbaudītas maksātnespējas procesa administratora zināšanas norādīto noteikumu 3. punktā minētajās jomās, un eksaminācijas komisija eksāmena jautājumus sagatavo saskaņā ar eksāmena tēmu katalogu.

Ar eksāmena tēmu katalogu un tā grozījumiem var iepazīties Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē sadaļā "Administratori", apakšsadaļā "Eksaminācija" http://mkd.gov.lv/lv/administratori/link_part_185/.

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi