MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:04:39

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2019. gada maijā

07.06.2019


Minētajā laika periodā pieņemti: 64 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 50 600 apmērā; 88 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 46 780 apmērā; kā arī 1 lēmums par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 185,60 apmērā. Maijā pieņemti 163 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu, ka arī izmaksāti naudas līdzekļi EUR 198 240 apmērā:


Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

AGRERA MSIA, 45403019104

1

816

ALFA SG MSIA, 42403033990

4

6 075

BDG MSIA,43603052368

1

1 690

BGS MSIA, 40003042400

5

7 399

DEKORS+ MSIA, 43603032200

1

1 677

EURO-AUTO MSIA, 40003119157

10

17 032

FOODOUT.LV MSIA, 40103764326

6

6911

GOLDDUST COMPANY MSIA, 40103544879

1

210

KAPELLA 13 MSIA, 50103231271

1

1 526

LETTLIGHT MSIA, 40103288777

6

10 813

MEGAVE 2018 MSIA, 42103021066

37

39390

OVVE-BALT MSIA, 42403015707

1

1 425

PLASTIKA 1 MSIA, 40003333379

7

11 250

PROFFAB MSIA, 40103325630

3

3 113

RCBS MSIA, 40003691454

8

13947

ROCKABILLY HOUSE MSIA, 40103909307

35

50840

SATRAPS MSIA, 40103108499

16

20 444

SERVIOD MSIA, 40003325441

2

3 584

Kopā:

146

198 240


Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas: 

- aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,  

- nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,  

- kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību, 

- nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē, 

- nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?