Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:18:52

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2019. gada maijā

07.06.2019


Minētajā laika periodā pieņemti: 64 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 50 600 apmērā; 88 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 46 780 apmērā; kā arī 1 lēmums par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 185,60 apmērā. Maijā pieņemti 163 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu, ka arī izmaksāti naudas līdzekļi EUR 198 240 apmērā:


Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

AGRERA MSIA, 45403019104

1

816

ALFA SG MSIA, 42403033990

4

6 075

BDG MSIA,43603052368

1

1 690

BGS MSIA, 40003042400

5

7 399

DEKORS+ MSIA, 43603032200

1

1 677

EURO-AUTO MSIA, 40003119157

10

17 032

FOODOUT.LV MSIA, 40103764326

6

6911

GOLDDUST COMPANY MSIA, 40103544879

1

210

KAPELLA 13 MSIA, 50103231271

1

1 526

LETTLIGHT MSIA, 40103288777

6

10 813

MEGAVE 2018 MSIA, 42103021066

37

39390

OVVE-BALT MSIA, 42403015707

1

1 425

PLASTIKA 1 MSIA, 40003333379

7

11 250

PROFFAB MSIA, 40103325630

3

3 113

RCBS MSIA, 40003691454

8

13947

ROCKABILLY HOUSE MSIA, 40103909307

35

50840

SATRAPS MSIA, 40103108499

16

20 444

SERVIOD MSIA, 40003325441

2

3 584

Kopā:

146

198 240


Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas: 

- aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,  

- nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,  

- kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību, 

- nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē, 

- nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi