MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:23:12

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2019. gada aprīlī

07.05.2019


Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim.

Minētajā laika periodā pieņemti: 62 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 48 900 apmērā; 121 lēmums par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 58 740 apmērā; lēmums par naudas līdzekļu atmaksu no Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konta Valsts kasē EUR 860 apmērā; kā arī lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 13 apmērā.

Aprīlī pieņemti 220 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 250 259 apmērā:

 

Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

ALUMAX GROUP SIA, 40003815626

1

922

AMAXS SIA, 40003855667

1

1789

BGS SIA, 40003042400

28

41425

BŪVE PLUS SIA, 40003581243

2

2645

GIRAAFE , 40008222667

1

330

GOLDDUST COMPANY SIA, 40103544879

46

49058

LATVIAN DAIRY SIA, 40103932708

2

1772

LUMENIX FABRIKA SIA, 41503068576

71

74758

MEGAVE 2018 SIA, 42103021066

17

16517

MERSIK SIA, 40203027847

1

1607

PLASTIKA 1 SIA, 40003333379

18

30700

PRIMERAAIR NORDIC SIA, 40103794602

2

2342

RCBS SIA, 40003691454

7

10463

SATRAPS SIA, 40103108499

1

1500

SMAILE SIA, 40103457656

5

0

TAURON SIA, 40103972039

1

54

ZILĀ LAGŪNA SIA, 41503017442

16

14377

Kopā:

220

250259

 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

-         aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,

-         nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,

-         kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,

-         nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,

-         nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?