Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

08:48:30

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2019. gada februārī

06.03.2019


Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2019. gada 1. februāra līdz 28. februārim.

Minētajā laika periodā pieņemti: 44 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 36 629 apmērā; 103 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 56 810 apmērā; lēmumi par naudas līdzekļu atmaksu no Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konta Valsts kasē EUR 1 720 apmērā; 32 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 185 74 apmērā; kā arī lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 70,00 apmērā.

Februārī pieņemti 239 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 437 675 apmērā:


Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

AIVICO SIA, 40003232739

39

43698

ANWOOD SIA, 44103069662

1

275

ETL-BALTIC GROUP SIA, 40103193052

1

262

FESTIVUS SIA, 40103968508

6

3085

KVV LIEPĀJAS METALURGS AS, 40003014197

11

5278

NOEMA SIA, 40103754385

14

9536

PRIMERAAIR NORDIC SIA, 40103794602

3

3684

TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA AS, 42103022837

130

341608

ZILĀ LAGŪNA SIA, 41503017442

34

30249

Kopā:

239

437675Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

-         aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,

-         nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,

-         kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,

-         nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,

-         nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi