Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

08:22:45

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par 2019. gada 30. janvāra maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu

21.02.2019


Maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administratoru) kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens), kas norisinājās 2019. gada 30. janvārī, kārtoja 16 administratori. Kvalifikācijas eksāmenu sekmīgi nokārtoja 13 administratori, kuri ar Maksātnespējas kontroles dienesta direktora rīkojumu iecelti administratora amatā, savukārt trīs administratoriem izbeigta sertifikāta darbība.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes (pirmā daļa) un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas (otrā daļa). Kvalifikācijas eksāmena darbus vērtēja eksaminācijas komisija. Kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja administrators eksāmena pirmajā daļā  un otrajā daļā saņem vērtējumu, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem. Ja administrators kādā no kvalifikācijas eksāmena daļām saņem vērtējumu, kas ir zemāks par sešiem punktiem, eksāmens nav nokārtots.

Kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā negatīvu vērtējumu saņēma trīs administratori, savukārt kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā vērtējumu zemāku par sešiem punktiem nesaņēma neviens administrators.

Augstākais vērtējums kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā – astoņi punkti. Šādu vērtējumu kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā saņēma seši administratori. Savukārt kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā augstāko vērtējumu –  deviņus punktus, saņēma divi administratori.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta piektajai daļai kvalifikācijas eksāmenu ne retāk kā trīs reizes gadā – līdz 15. februārim, 15. jūnijam un 15. oktobrim – organizē un tā norisi nodrošina Maksātnespējas kontroles dienests.Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi