Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:20:03

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par administratora kvalifikācijas eksāmenu

31.01.2019


2019. gada 30. janvārī norisinājās maksātnespējas procesa administratora (turpmāk –administrators) kvalifikācijas eksāmens, kuru kārtoja 16 administratori.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes (pirmā daļa) un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas (otrā daļa).

Kvalifikācijas eksāmena darbus vērtē eksaminācijas komisija. Eksaminācijas komisijai kvalifikācijas eksāmena darbu vērtējums jāiesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā 20 dienu laikā no kvalifikācijas eksāmena norises dienas. Eksāmens ir nokārtots, ja administrators eksāmena pirmajā un otrajā daļā saņem vērtējumu, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem. Ja administrators kādā no eksāmena daļām saņem vērtējumu, kas ir zemāks par sešiem punktiem, eksāmens nav nokārtots.

Pēc kvalifikācijas eksāmena vērtējumu saņemšanas, ievērojot kvalifikācijas eksāmena rezultātu, Maksātnespējas kontroles dienesta direktors 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par sertifikāta darbības izbeigšanu vai kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu, ar rīkojumu ieceļot administratoru amatā.

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi