MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

07:28:54

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par vakantajiem maksātnespējas subjektiem un administratoru izvēles kārtību maksātnespējas procesam

11.01.2019


2019. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr. 837 "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu" (turpmāk – Noteikumi Nr. 837), zaudējot spēku Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu".


Noteikumi Nr. 837 nosaka kārtību, kādā Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā kārto maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amata pretendentu sarakstu (turpmāk – Pretendentu saraksts), pazīmes, pēc kādām administratoru iekļauj Pretendentu sarakstā, un kārtību, kādā, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, izvēlas administratora amata kandidātu. Noteikumi Nr. 837 vairs neparedz Pretendentu saraksta un administrēšanai vakanto subjektu aktuālā saraksta publiskošanu Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē. Līdz ar to minētā informācija no  2019. gada 1. janvāra Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē vairs nav pieejama.


Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atbilstoši Maksātnespējas likuma 12. pantam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā (turpmāk – maksātnespējas reģistrs) ieraksta ziņas par administratoru, par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu, par tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi. Maksātnespējas reģistrs ir visiem pieejams bez maksas, un tā ierakstiem ir publiska ticamība. Līdz ar to ikviena persona var maksātnespējas reģistrā sekot līdzi informācijai par uzsāktajiem maksātnespējas procesiem un tiesiskās aizsardzības procesiem.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?