MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

16:55:09

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2018. gada novembrī

12.12.2018


Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2018. gada 1. novembra līdz 30. novembrim.

Minētajā laika periodā pieņemti: 36 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 27 750 apmērā; 79 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 56 450 apmērā; 33rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 21 822 apmērā; kā arī 3lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 256 apmērā.

Novembrī pieņemti 54 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 67 915 apmērā:

 

Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

ABSYSTEMS SIA, 53603059071

1

1183

ALUMAX GROUP SIA, 40003815626

12

14283

BALTIC POLYMERS SIA, 50003654271

10

19564

BALVU MAIZĪTE SIA, 42403031716

1

256

FIRMARE CAPITAL HOLDING SIA, 40103693004

1

1991

JAUNKRASTS SIA, 43603041311

1

798

KANTINA SIA, 40003732004

23

25974

KVV LIEPĀJAS METALURGS AS, 40103829976

1

453

LENNEWARD RABBITRY SIA, 40103654079

1

379

NOTES SIA, 50003856541

2

1616

PILS ARHITEKTI SIA, 40103542257

1

1418

Kopā:

54

67915

 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

-         aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,

-         nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,

-         kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,

-         nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,

-         nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?