MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:19:27

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Maksātnespējas kontroles dienests aicina pieteikties kvalifikācijas pilnveides pasākumam "Līgumu izpilde un izbeigšanās maksātnespējas procesā"

09.11.2018


Aicinām pieteikties Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajam kvalifikācijas pilnveides pasākumam "Līgumu izpilde un izbeigšanās maksātnespējas procesā" četru akadēmisko stundu apmērā.

Minētais kvalifikācijas pilnveides pasākums norisināsies 2018. gada 26. novembrī plkst. 10:00 "Bellevue Park Hotel Riga”, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "Rīga".

Pieteikšanās termiņš kvalifikācijas pilnveides pasākumam – 2018. gada 22. novembris.


Kvalifikācijas pilnveides pasākuma darba kārtība:

9:30 – 10:00 

Dalībnieku reģistrācija.

10:00 – 11:30

Līgumu izpilde un izbeigšanās maksātnespējas procesā.

11:30 – 11:50

Kafijas pauze.

11:50 – 13:20

Līgumu izpilde un izbeigšanās maksātnespējas procesā (turpinājums).

Lektors – Vadims Mantrovs, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents.

 

Lai pieteiktos kvalifikācijas pilnveides pasākumam, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu (anketa atrodas Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnes sadaļas "Administratori" apakšsadaļā "Kvalifikācijas pilnveide" http://mkd.gov.lv/lv/administratori/link_part_108/) un nosūtīt to uz elektronisko pasta adresi: pasakumi@mkd.gov.lv.

Pieteikumam klāt pievienojams maksājuma uzdevums par kvalifikācijas pilnveides pasākumu.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atsevišķs rēķins par kvalifikācijas pilnveides pasākumu netiks izsniegts!


Maksa par kvalifikācijas pilnveides pasākuma apmeklējumu ir EUR 48 (EUR 12 par katru akadēmisko stundu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība").


Rekvizīti samaksas veikšanai par kvalifikācijas pilnveides pasākumu:

Maksātnespējas kontroles dienests

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ. Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV54TREL2190495013000


Kontaktpersona: Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Naira Anfimova, tālr.: 67099153, elektroniskā pasta adrese: pasakumi@mkd.gov.lv.  

Atgādinām, ka atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta otrajai daļai kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 32 akadēmisko stundu apmērā.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?