MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

10:42:51

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Maksātnespējas kontroles dienesta direktora amatā uz noteiktu laiku apstiprināta Baiba Banga

23.10.2018

Maksātnespējas kontroles dienesta direktora amatā uz noteiktu laiku apstiprināta Baiba Banga
Otrdien, 2018. gada 23. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) direktora amatā uz noteiktu laiku pašreizējo direktora vietnieci Baibu Bangu. Šāds lēmums tika pieņemts, jo Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina atrodas ilgstošā prombūtnē. Baiba Banga ieņems MKD direktora amatu, sākot ar 2018. gada 1. novembri.

  

Baiba Banga strādā MKD kopš 2006. gada janvāra, savukārt no 2008. gada augusta ieņem iestādes direktora vietnieka amatu. MKD direktora pienākumus Baiba Banga pildīja laika periodā no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 19. martam, kad direktores amatā tika iecelta Inese Šteina.  


Kā MKD direktora vietniece Baiba Banga ir piedalījusies visos iestādes funkciju un uzdevumu plānošanas, uzraudzības un kontroles procesos.  


Baiba Banga pateicas par izrādīto uzticību un apliecina, ka dienesta stratēģija paliks nemainīga un – tāpat kā līdz šim – saskaņā ar Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēm 2016. - 2020. gadam tiks turpinātas uzsāktās reformas maksātnespējas procesu efektivitātes nodrošināšanā un maksātnespējas administratoru profesionālās reputācijas celšanā. Baiba Banga atzīmē, ka šobrīd ir izpildīti daudzi pamatnostādnēs noteiktie uzdevumi un turpmākie pasākumi tiks īstenoti saskaņā ar plānoto. 


Baiba Banga norāda, ka šobrīd vissvarīgākais uzdevums ir Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas ieviešana un tās efektīva izmantošana no 2019. gada 1. janvāra. Vienlaikus MKD turpina realizēt maksātnespējas procesa administratora profesijas reformu, attīstīt un uzlabot pārbaužu norisi prakses vietās, kā arī uzlabot vispārējo uzraudzību, izmantojot gan risku vadības rīkus, gan sūdzību izskatīšanas procesu. Efektīva MKD darbība nav iespējama bez ciešas un regulāras sadarbības ar uzņēmēju intereses pārstāvošajām organizācijām, kas ir gan darba devēji, gan kreditori. Augstu vērtējama līdzšinējā sadarbība ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Ārvalstu investoru padomi Latvijā un Finanšu nozares asociāciju. 


Veiksmīgas MKD darbības priekšnoteikums ir arī sadarbība ar valsts tiesībsargājošajām institūcijām – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts policiju un Prokuratūru. Baiba Banga atzīmē, ka līdzšinējā sadarbība vērtējama kā produktīva un neapšaubāmi nākotnē tā tiks attīstīta vēl plašāk.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?