MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:29:09

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Maksātnespējas kontroles dienests 2018. gada deviņos mēnešos sedzis maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 040 974 euro apmērā

17.10.2018


2018. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 1 040 974 euro apmērā 62 maksātnespējīgo uzņēmumu 1 046 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2018. gada deviņos mēnešos bija 995 euro.

Salīdzinājumam, 2017. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 1 016 809 euro apmērā 69 maksātnespējīgo uzņēmumu 1 131 darbinieka prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2017. gada deviņos mēnešos bija 897 euro.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2018. gada deviņos mēnešos izmaksātas:

  • MSIA “Sabiedrība IMS” 158 darbinieku prasījumu apmierināšanai 240 666 euro apmērā;
  • MSIA “Ardžuna” 65 darbinieku prasījumu apmierināšanai 73 678 euro apmērā;
  • MSIA “Arnis” 60 darbinieku prasījuma apmierināšanai 69 067 euro apmērā;
  • MSIA “GWG Wastecare Solutions” 52 darbinieku prasījumu apmierināšanai 65 543 euro apmērā;
  • MSIA “Termināls Vecmīlgrāvis” 61 darbinieka prasījuma apmierināšanai 50 195 euro apmērā;
  • MAS “Druva Food” 43 darbinieku prasījuma apmierināšanai 40 996 euro apmērā;
  • MSIA “Eco Green Line” 16 darbinieku prasījuma apmierināšanai 31 611 euro apmērā;
  • MSIA “Makdonell Latvia” 19 darbinieku prasījuma apmierināšanai 23 295 euro apmērā;
  • MSIA “Clusterpoint” 11 darbinieku prasījuma apmierināšanai 21 562 euro apmērā;
  • MSIA “Grods” 9 darbinieku prasījuma apmierināšanai 21 094 euro apmērā.

2018. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 165 495 euro. Salīdzinājumam, 2017. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas administrācija darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 123 500 euro.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?