MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:15:19

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Maksātnespējas kontroles dienests aicina pieteikties kvalifikācijas pilnveides pasākumam "Fizisko personu datu aizsardzība, administrējot maksātnespējas procesu"

12.10.2018

 

Aicinām pieteikties Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajam kvalifikācijas pilnveides pasākumam "Fizisko personu datu aizsardzība, administrējot maksātnespējas procesu" četru akadēmisko stundu apmērā.

Minētais kvalifikācijas pilnveides pasākums norisināsies 2018. gada 30. oktobrī plkst. 10:00 "Bellevue Park Hotel Riga”, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "Rīga".

Pieteikšanās termiņš kvalifikācijas pilnveides pasākumam – 2018. gada 25. oktobris.

 

Kvalifikācijas pilnveides pasākuma darba kārtība:

9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija.

10:00 – 11:30 Fizisko personu datu aizsardzība, administrējot maksātnespējas procesu.

Lektore – Indra Markova, supervizore un sertificēta datu aizsardzības speciāliste, LL.M, M.HRM, M.ED.

11:30 – 11:50 Kafijas pauze.

11:50 – 13:20 Fizisko personu datu aizsardzība, administrējot maksātnespējas procesu (turpinājums).

Lektore – Indra Markova, supervizore un sertificēta datu aizsardzības speciāliste, LL.M, M.HRM, M.ED.

Maksa par kvalifikācijas pilnveides pasākuma apmeklējumu ir EUR 48 (EUR 12 par katru akadēmisko stundu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība").


Rekvizīti maksas veikšanai par kvalifikācijas pilnveides pasākumu:

Maksātnespējas kontroles dienests

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ. Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV54TREL2190495013000

 

Lai pieteiktos kvalifikācijas pilnveides pasākumam, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu (anketa atrodas Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnes sadaļas "Administratori" apakšsadaļā "Kvalifikācijas pilnveide" http://mkd.gov.lv/lv/administratori/link_part_108/) un nosūtīt to uz elektronisko pasta adresi: pasakumi@mkd.gov.lv. Tāpat pieteikuma anketa pievienota šim elektroniskajam pastam pielikumā.

 

Pieteikumam klāt pievienojams maksājuma uzdevums par kvalifikācijas pilnveides pasākumu.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka atsevišķs rēķins par kvalifikācijas pilnveides pasākumu netiks izsniegts!


Kontaktpersona: Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Lāsma Rancāne, tālr.: 67099128, elektroniskā pasta adrese: pasakumi@mkd.gov.lv.

Atgādinām, ka atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta otrajai daļai kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 32 akadēmisko stundu apmērā.


 

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?