Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

23:37:29

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:2018. gada 12. septembrī norisinās maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas eksāmens

12.09.2018


Šodien, 2018. gada 12. septembrī, norisinās maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmens. Lēmumi par atļauju kārtot kvalifikācijas eksāmenu pieņemti attiecībā uz 34 administratoriem. 

Kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek pārbaudītas administratora teorētiskās zināšanas, savukārt otrajā daļā – praktiskās iemaņas administratora amata ieņemšanai. Pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas administrators ar Maksātnespējas kontroles dienesta direktora rīkojumu tiek iecelts administratora amatā. Ja administrators nekārto kvalifikācijas eksāmenu vai arī, ja saņem negatīvu vērtējumu kādā no kvalifikācijas eksāmena daļām, viņš zaudē tiesības pildīt administratora pienākumus. 

Kopš 2017. gada septembra Maksātnespējas kontroles dienests ir organizējis četrus kvalifikācijas eksāmenus, kurus kopā kārtojuši 193 administratori, no kuriem 164 administratori iecelti amatā, savukārt attiecībā uz 29 administratoriem ir pieņemti lēmumi par sertifikāta darbības izbeigšanu. 

Atbilstoši normatīvajam regulējumam nākamais kvalifikācijas eksāmens organizējams līdz 2019. gada 15. februārim. Minētais kvalifikācijas eksāmens būs pēdējais kvalifikācijas eksāmens, kuru kārtos administratori pirms iecelšanas amatā. Atbilstoši Maksātnespējas likumam pēc iecelšanas amatā administratoriem reizi divos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas, būs jākārto kvalifikācijas eksāmens.

Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi