Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

08:03:55

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2018.gada jūlijā

09.08.2018

Maksātnespējas kontroles dienests ir apkopojis informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2018.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam.


Minētajā laika periodā pieņemti: 95 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 70 460 apmērā; 107 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 87 020 apmērā; 54 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 35884 apmērā; 1 rīkojums par maksātnespējas procesa depozīta atmaksu par kopējo summu EUR 20 apmērā; kā arī 1 lēmums par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 352 apmērā. 


Jūlijā pieņemti 89 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 93 950 apmērā:

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:


- aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā, 

- nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem, 

- kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību, 

- nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē, 

- nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi