Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

03:54:46

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 53 administratori

28.06.2018

Administratora kvalifikācijas eksāmenu, kas norisinājās 2018. gada 6. jūnijā, kārtoja 62 administratori. Eksāmenu sekmīgi nokārtoja 53 administratori, kuri ar Maksātnespējas administrācijas direktora rīkojumu iecelti administratora amatā, savukārt deviņiem administratoriem izbeigta sertifikāta darbība.

Kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā negatīvu vērtējumu saņēma seši administratori, savukārt vienu pirmās daļas darbu eksaminācijas komisija nevērtēja, jo tas tika identificēts. Atbilstoši normatīvajam regulējumam eksaminācijas komisija nevērtē darbu, kurš identificēts, izdarot par to ierakstu darba vērtēšanas lapā. Līdz ar to kopā pirmajā daļā negatīvu vērtējumu saņēma septiņi administratori.

Otrajā daļā negatīvu vērtējumu saņēma seši administratori. Četri administratori saņēma negatīvu vērtējumu gan pirmajā daļā, gan otrajā daļā.

Kvalifikācijas eksāmena pirmajā daļā 9 un 10 punktus saņēma trīs administratori, savukārt otrajā daļā – 11 administratori.


Atbilstoši Maksātnespējas likuma regulējumam administratoru kvalifikācijas kontroles funkciju veic Maksātnespējas administrācija, kā arī neatkarīga eksaminācijas komisija. Spēkā esošais Maksātnespējas likums, salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu, paredz stingrākas prasības administratoru kvalifikācijai, reputācijai un profesionalitātei, kā arī paredz regulāru administratoru eksamināciju.

Maksātnespējas administrācijai, nodrošinot eksaminācijas un administratoru amatā iecelšanas procesa norisi, kā arī disciplināratbildības institūta funkcionēšanu, vidējā termiņā un ilgtermiņā tiks sasniegts Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016. - 2020. gadam ietvertais politikas virziens – administratora profesijā strādā augsti kvalificēti profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm, un personiskajām īpašībām – sasniegšanu, gan kopumā paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāti.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu kvalifikācijas eksāmens pirms administratora iecelšanas amatā vēl jākārto 67 administratoriem. Nākamais kvalifikācijas eksāmens norisināsies 2018. gada septembrī, kas jākārto 45 administratoriem.

Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi