Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

03:54:30

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par izmaiņām maksātnespējas procesa depozīta izmaksas kārtībā

25.06.2018

 Latvijas Republikas Saeimas pieņemtajos grozījumos Maksātnespējas likumā, kas stāsies spēkā 2018.gada 1. jūlijā, tiek būtiski mainīta maksātnespējas procesa depozīta izmaksas kārtība.

 Pirmkārt, tiks ieviests nodrošinājums maksātnespējas procesa finansēšanai, ja tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz atkārtoti gada laikā, šāda pieteikuma iesniegšanas priekšnoteikums būs juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta iemaksa. Depozīts tiks atmaksāts atpakaļ, ja, iesniedzot tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu atkārtoti gada laikā, parādniekam tiek pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana. Savukārt, ja juridiskās personas maksātnespējas process tiks pasludināts, pamatojoties uz apstākli, ka attiecībā uz parādnieku gada laikā atkārtoti ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, bet nav pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana, depozīts tiks izmantots maksātnespējas procesa finansēšanai. Grozījumi ir piemērojami tiesiskās aizsardzības procesa lietām, kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.

 

 Otrkārt, tiks ieviestas būtiskas izmaiņas juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksā. 

 No 2018.gada 1.jūlija administratoram būs pienākums nekavējoties pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, bet ne vēlāk kā līdz pieteikuma par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu iesniegšanai tiesā iesniegt Maksātnespējas kontroles dienestam iesniegumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu (uz parādnieka norēķinu kontu), ja juridiskās personas maksātnespējas process pasludināts saskaņā ar parādnieka maksātnespējas procesa pieteikumu (šajā gadījumā nebūs viena gada termiņa ierobežojuma kā tas bijis iepriekš). Gadījumā, ja minētais pienākums netiks izpildīts, tad depozīts netiks izmaksāts un tas tiks ieskaitīts Valsts kasē.

Līdz ar to administratoriem, kuriem ir iestājušies priekšnoteikumi, lai saņemtu depozītu (ja juridiskās personas maksātnespējas process pasludināts saskaņā ar parādnieka maksātnespējas procesa pieteikumu), ir jāiesniedz iesniegums līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai. Ja viena gada laikā saskaņā ar paša parādnieka pieteikumu pasludināts maksātnespējas process ir izbeigts un parādnieks ir izslēgts no attiecīgā publiskā reģistra, kā arī parādniekam nav mantas vai tās apmērs ir mazāks par depozīta apmēru un juridiskās personas maksātnespējas process tiek izbeigts, pamatojoties uz to, ka kreditori nav izlēmuši izmantot citu finansēšanas avotu, tad administratoram ir jāiesniedz iesniegums par depozīta izmaksu uz administratora kontu. 

 Grozījumi depozīta izmaksas kārtībā juridiskās personas maksātnespējas lietās nav saistīta ar konkrētas lietas ierosināšanas datumu.

 Attiecībā uz depozīta izmaksu, ja juridiskās personas maksātnespējas process pasludināts saskaņā ar kreditora maksātnespējas procesa pieteikumu, nav veiktas izmaiņas un tiek saglabāts viena gada termiņa ierobežojums pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra.

 Treškārt, tiks ieviestas būtiskas izmaiņas fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksā. Depozīta izmaksa tiks veikta divās daļās, ja tiek pasludināta saistību dzēšanas procedūra. Ja stājies spēkā tiesas lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu un saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu – izmaksās pusi no Maksātnespējas likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta apmēra. Bet, ja stājies spēkā tiesas lēmums par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu – izmaksās pusi no Maksātnespējas likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta apmēra; 

 Līdz ar to gadījumā, ja maksātnespējas procesā veikta administratoru maiņa, tad administratoram, kurš maksātnespējas procesā būs iecelts pēc saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas, būs tiesības saņemt pusi no depozīta apmēra pēc saistību dzēšanas procedūras izbeigšanas. 

 Savukārt, ja stājies spēkā tiesas lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu, nepasludinot saistību dzēšanas procedūru – izmaksās pilnu Maksātnespējas likuma 129. panta otrajā daļā minēto depozīta apmēru. 

 Grozījumi, kas saistīti ar fiziskās personas depozīta izmaksu ir piemērojami maksātnespējas procesa lietām, kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.

Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi