Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

09:36:31

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2018.gada maijā

12.06.2018

Maksātnespējas administrācija ir apkopojusi informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2018.gada 1.maija līdz 31.maijam. 


Minētajā laika periodā pieņemti: 70 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 59 209 apmērā; 183 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 155 510 apmērā; 2 rīkojumi par maksātnespējas procesa depozīta atmaksu par kopējo summu EUR 614 apmērā; 23 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 15 729 apmērā, kā arī 3 lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 653 apmērā. 


Maijā pieņemti 104 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 91 320 apmērā:


 Uzņēmumu nosaukums   Lēmumu skaits Piešķirtā summa (EURO)  
 ARNIS MSIA,

54603000761

14 23814
 BALTHEM LTD MSIA, 40003559859 2 649
 BIEDRĪBA CILVĒKS CILVĒKA LABĀ, 50008172531 7 5954
 DAUGAVA MSIA,

41502012359

1 1203
 ENGINEERING STEEL SIA, 40103584833 3 1330
 EXTRA SERVISS MSIA, 40103205741 8 4124
 FLARE RIGA MSIA, 40003567201 6 5225
JUKAD SERVISS MSIA, 40103417831 1 1193
LATGRAIM MSIA, 43603018226 11 7642
LIVLAND HOLDING MAS, 42103048751 1 463
LĪVIJA UN KO MSIA, 40002023652 1 1791
MEFA MSIA, 44103037120 1 1600
MITAU INDUSTRY MSIA, 43603066781 23 14887
NACIONĀLĀ PASĀKUMA AĢENTŪRA MSIA, 40103526375 3 4864
RAKSTNIEKU POLIKLĪNIKA MSIA, 40003325988 1 186
RBSSKALS BŪVVADĪBA MSIA, 40003885708 4 1387
VIASTOR MSIA, 40003614756 4 2137
VIKOM MSIA, 40103079611 11 12274
ZEMGALES MELIORĀCIJA MSIA, 43603007218 2 597
 Kopā: 104 91 320

Maksātnespējas administrācija maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas: 

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,  
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,  
  • kontrolē Maksātnespējas administrācijas kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,  
  • nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,
  • nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

              

Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi