Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

13:40:31

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:2018.gada 6.jūnijā kvalifikācijas eksāmenu kārto 62 maksātnespējas procesa administratori

06.06.2018

Šodien, 6.jūnijā, notiek maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmens, kuru kārto 62 administratori. Divi administratori, kuriem bija jākārto kvalifikācijas eksāmens, paši lūguši izbeigt sertifikāta darbību, savukārt 10 administratoriem izbeigta sertifikāta darbība, jo viņi nepieteicās eksāmena kārtošanai. 


2018.gadā tiks organizēts vēl viens kvalifikācijas eksāmens, pēc kura administratora amatā tiks iecelti administratori, kuri ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu. Nākamā kvalifikācijas eksāmena norise plānota 2018.gada 12.septembrī. 


2017. un 2018.gadā tika organizēti trīs administratoru kvalifikācijas eksāmeni. Eksāmenus kārtoja 130 administratori, no kuriem 111 personas eksāmenu nokārtoja un tika ieceltas administratora amatā. 2017. gada sākumā maksātnespējas reģistrā tika reģistrēti 312 administratori, savukārt 2018. gada jūnijā – 244 administratori. 


Sākot ar 2017.gada 6.janvāri, administratoru kvalifikācijas kontroles funkcija ir nodota valstij – atbilstoši spēkā esošajām Maksātnespējas likuma regulējumam administratoru kvalifikācijas kontroles funkcija nodota Maksātnespējas administrācijai, kā arī neatkarīgai Eksaminācijas komisijai. Izmaiņas normatīvajā regulējumā paredz stingrākas prasības administratoru kvalifikācijai, reputācijai un profesionalitātei, kā arī ieviesta regulāra administratoru eksaminācija – vienu reizi divos gados. 


Maksātnespējas administrācijai, nodrošinot eksaminācijas un amatā iecelšanas procesa norisi, kā arī disciplināratbildības institūta funkcionēšanu, vidējā termiņā un ilgtermiņā tiks sasniegts Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016. - 2020. gadam ietvertais politikas virziens – administratora profesijā strādā augsti kvalificēti profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm, un personiskajām īpašībām – sasniegšanu, gan kopumā paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāti.

Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi