Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

13:40:36

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par kvalifikācijas eksāmenu

05.06.2018

Maksātnespējas administrācija atgādina, ka maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmens (turpmāk – eksāmens) 2018. gada 6. jūnijā norisināsies Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "PARĪZE I".

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 95. un 96. punktam eksāmens sastāv no divām daļām un tās norisinās vienā dienā.

Reģistrēšanās eksāmena pirmajai daļai ir no plkst. 9:15 līdz 09.50. Lūdzam ierasties savlaicīgi! Eksāmena pirmā daļa sāksies plkst. 10:00. 


Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 98. punktam eksāmena pirmās daļas laikā administrators atbild uz diviem teorētiskiem jautājumiem. Administratoram atvēlētais laiks atbilžu sniegšanai ir viena stunda un 30 minūtes. 


Reģistrēšanās eksāmena otrajai daļai ir no plkst. 13:15 līdz 13:50. Lūdzam ierasties savlaicīgi! Eksāmena otrā daļa sāksies plkst. 14:00. 


Eksāmena otrajā daļā administrators divu stundu laikā risina praktisko uzdevumu (kāzusu), izmantojot līdzi paņemtos normatīvos aktus, kas ir noformēti atbilstoši šo noteikumu 45. punktā minētajām prasībām, proti, papīra formā, ja tiem nav pievienoti komentāri.

Vēršam uzmanību, ka, drukājot normatīvos aktus, uz lapām drīkst būt tikai attiecīgā normatīvā akta teksts (aicinām nedrukāt normatīvo aktu uz lapām, kuru otrā pusē ir jebkāds cits teksts).

Maksātnespējas administrācija nenodrošina administratorus ar eksāmenā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nepieciešamo normatīvo aktu eksāmena norises laikā nedrīkst aizņemties no cita administratora.

Vēršam uzmanību:

  1. administrators, ierodoties uz katru eksāmena daļu, Maksātnespējas administrācijas pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). 
  2. Autovadītāja apliecība netiks uzskatīta par derīgu personu applicinošu dokumentu. Gadījumā, ja administratoram nav līdzi personu apliecinoša dokumenta, viņš netiek pielaists pie eksāmena kārtošanas; 
  3. ja administrators nokavē eksāmena pirmās daļas un otrās daļas sākumu, viņam atļauj kārtot eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.  
Maksātnespējas administrācija atgādina, ka atbilstoši eksaminācijas komisijas 2018. gada 27. aprīļa sēdē nolemtajam 2018. gada 6. jūnija kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā būs nepieciešami turpmāk norādītie normatīvie akti, to aktuālajā redakcijā: 

  1. Civillikums; 
  2. Civilprocesa likums; 
  3. Komerclikums;
  4. Maksātnespējas likums.

Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi