MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:25:24

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Informācija par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto 2018.gada martā

04.04.2018

Maksātnespējas administrācija ir apkopojusi informāciju par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto laika periodā no 2018.gada 1.marta līdz 31.martam. 


Minētajā laika periodā pieņemti: 56 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 42 129 apmērā; 98 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 72 760 apmērā; 2 rīkojumi par maksātnespējas procesa depozīta atmaksu par kopējo summu EUR 120 apmērā; kā arī 2 lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 614 apmērā. 


Martā pieņemts 49 lēmums par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 35 034 apmērā:


 Uzņēmumu nosaukums   Lēmumu skaits Piešķirtā summa (EURO)  
 ARDŽUNA MSIA,

50003899451

1 0
 BIEDRĪBA CILVĒKS CILVĒKA

LABĀ, 50008172531

5 5061
 DZINTARI RD MSIA,

44103072982

 1  1042
 EXTRA SERVISS MSIA,

40103205741

3 916
 LIVLAND HOLDING MSIA,

42103048751

3 1854
 LS BŪVNIEKS MSIA,

40103971832

2 1962
 MAKDONELL LATVIA MSIA,

40103902296

5 3390
 MITAU INDUSTRY MSIA,

43603066781

11 7035
 PURE DISTRIBUTION MSIA,

40003696235

6 7698
 RAKSTNIEKU POLIKLĪNIKA

MSIA, 40003325988

3 1382
 RAŽOŠANAS SERVISA

KOMERCFIRMA "BRILLES" MSIA, 52403000281

2 716
 RBSSKALS BŪVVADĪBA MSIA,

40003885708

2 926
STS-D MSIA, 41503019373 1 400
 T.W.I.M.7 MSIA,

40103818417

1 0
 TERMINĀLS VECMILGRĀVIS MSIA,

40003032262

1 872
 TRADIMA MSIA,

40003690618

1 0
 VAIROGS555 MSIA,

50003891551

1 1780
 Kopā: 49 35034

Maksātnespējas administrācija maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas: 

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,  
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,  
  • kontrolē Maksātnespējas administrācijas kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,  
  • nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,
  • nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

              

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?