MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

13:36:16

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.I.Šteina Starptautiskajā Forumu Konsorcijā informē par maksātnespējas jautājumiem

22.03.2018Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina 2018.gada 21.martā Starptautiskā Forumu Konsorcija iknedēļas mazajā biznesa forumā informēja dalībniekus par maksātnespējas jautājumiem: kreditoru interešu aizsardzību, 2018.gada Maksātnespējas administrācijas izaicinājumiem, kā arī atbildēja uz dalībnieku jautājumiem. 

I.Šteina akcentēja, ka Maksātnespējas administrācija 2018. gadā ir noteikusi vairākas prioritātes – tiks turpināts darbs pie ar administratora amata darbību saistīto jautājumu risināšanas, plānots nostiprināt pārskatīto preventīvas uzraudzības mehānismu praktisko piemērošanu, kā arī meklēti jauni risinājumi uzraudzības efektivitātes paaugstināšanai. 


Tāpat 2018.gadā pastiprināta uzmanība tiks veltīta maksātnespējas procesa izmaksu kontrolei, īstenojot uzraudzības pasākumus, tostarp veicot klātienes pārbaudes un piedaloties kreditoru sapulcēs. Tiks arī pilnveidota Elektroniskā maksātnespējas uzraudzības sistēma, uzlabojot rindas darbību un nodrošinot Maksātnespējas administrācijas darbības efektivitātes paaugstināšanu. 

Tikšanās laikā I.Šteina vērsa uzmanību uz vairākiem mītiem, kas pastāv sabiedrībā, piemēram, maksātnespējas administratori nav Maksātnespējas administrācijā nodarbināti, tieši pretēji – Maksātnespējas administrācija uzrauga un kontrolē administratoru darbu. Tāpat klātesošie tika informēti, ka kredītiestāžu maksātnespēju neveic Maksātnespējas administrācija, bet to dara Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 

 

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?