Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

01:50:02

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Pirmo 2018.gada kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši un darbu var turpināt 27 maksātnespējas procesa administratori

05.03.2018

2018.gada pirmo maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu sekmīgi nokārtojuši 27 no 31 administratora, kuri eksāmenu kārtoja 14.februārī. Tas nozīmē, ka 27 personas tiks ieceltas maksātnespējas administratora amatā, savukārt četrām personām tiks izbeigta sertifikāta darbība. 


Saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu kvalifikācijas eksāmens bija jākārto 45 administratoriem. Attiecībā uz administratoriem, kuri nekārtoja minēto eksāmenu, tika pieņemts lēmums par sertifikāta darbības izbeigšanu, sertifikāta darbība tika apturēta vai pieņemts lēmums par administratora atstādināšanu no administratora amata darbības veikšanas. 


2018.gadā tiks organizēti vēl 2 kvalifikācijas eksāmeni, kā rezultātā maksātnespējas procesa administratora amatā tiks iecelti tādi administratori, kuri ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu. Nākamā maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena norise plānota 2018.gada 6.jūnijā, kad eksāmenu būs jākārto 85 administratoriem. 


2017.gadā tika organizēti divi administratoru kvalifikācijas eksāmeni – 12. septembrī un 29. novembrī. Abus eksāmenus kārtoja 100 administratoru, no kuriem 84 personas eksāmenu nokārtoja un tika ieceltas administratora amatā. 2017. gada sākumā maksātnespējas reģistrā tika reģistrēti 312 administratoru, savukārt 2017. gada beigās – 255 administratoru.

Sākot ar 2017.gada 6.janvāri, administratoru kvalifikācijas kontroles funkcija ir nodota valstij – atbilstoši spēkā esošajām Maksātnespējas likuma regulējumam administratoru kvalifikācijas kontroles funkcija nodota Maksātnespējas administrācijai, kā arī neatkarīgai Eksaminācijas komisijai. Izmaiņas normatīvajā regulējumā paredz stingrākas prasības administratoru kvalifikācijai, reputācijai un profesionalitātei, kā arī ieviesta regulāra administratoru eksaminācija. 


Maksātnespējas administrācijai nodrošinot eksaminācijas un amatā iecelšanas procesa norisi, kā arī disciplināratbildības institūta funkcionēšanu, vidējā termiņā un ilgtermiņā tiks sasniegts Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016. - 2020. gadam ietvertais politikas virziens – administratora profesijā strādā augsti kvalificēti profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm, un personiskajām īpašībām – sasniegšanu, gan kopumā paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāti.


Aptauja

Vai jūtat uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā?

Noderīgi