MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

07:02:38

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespeja



Facebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:



Būtiska informācija par 2017. gada 29.novembra kvalifikācijas eksāmenu

14.11.2017

Maksātnespējas administrācija informē, ka maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmens 2017. gada 29. novembrī norisināsies Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "BERLIN".


Reģistrēšanās eksāmena pirmajai daļai: no plkst. 9:15 līdz 09.50. Lūgums ierasties savlaicīgi! 


Kvalifikācijas eksāmena pirmā daļa sākas plkst. 10:00.


Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 95. un 96. punktam kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām un tās norisinās vienā dienā. 


Atbilstoši šo noteikumu 98. punktam kvalifikācijas eksāmena pirmās daļas laikā administrators atbild uz diviem teorētiskiem jautājumiem. Administratoram atvēlētais laiks atbilžu sniegšanai ir viena stunda un 30 minūtes.

Kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā administrators divu stundu laikā risina praktisko uzdevumu (kāzusu), izmantojot līdzi paņemtos normatīvos aktus, kas ir noformēti atbilstoši šo noteikumu 45. punktā minētajām prasībām.


Reģistrēšanās eksāmena otrajai daļai: no plkst. 13:15 līdz 13:50. Lūgums ierasties savlaicīgi! 


Kvalifikācijas eksāmena otrā daļa sākas plkst. 14.00. 


Vēršam uzmanību:

 

1. administrators, ierodoties uz katru eksāmena daļu, Maksātnespējas administrācijas pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Autovadītāja apliecība netiks uzskatīta par derīgu personu applicinošu dokumentu. Gadījumā, ja administratoram nav līdzi personu apliecinoša dokumenta, viņš netiek pielaists pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas; 

 

2. ja administrators nokavē eksāmena pirmās un otrās daļas sākumu, viņam atļauj kārtot eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?