Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

17:59:06

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Kopsavilkums par Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta darbu no 01.10.2017.-31.10.2017.

01.11.2017

Laika periodā no 01.10.2017 – 31.10.2017 Maksātnespējas administrācija ir:

• pieņēmusi 57 lēmumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 40600 apmērā;

• pieņēmusi 140 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 104860 apmērā;

• pieņēmusi 25 rīkojumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos par kopējo summu EUR 15772 apmērā;

• pieņēmusi 2 lēmumus par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 291 apmērā;

• pieņēmusi 51 lēmumus par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 42308 apmērā:

 Uzņēmumu nosaukums   Lēmumu skaits  Piešķirtā summa (EURO)  
 ATLAS GR1 SIA, 40103852915 13  3991 
 DLLB LOGISTICS SIA, 44103086925  19   26046
  FRIP SIA, 40003119049  3  1730
 FSC EU SIA, 40003614436  2  1498
 OTR RIEPAS SIA, 40103728128  3  3042 
  PREGO RĪGA SIA, 40103939458 1  438
 RIŠON INTER SIA, 40003325047  1   45
 RĪGAS RAŽOŠANAS KOMERC-FIRMA "RĪMEHS" SIA, 40003046775  1   0
 SIGULDAS MINERĀLŪDENS SIA, 40003076799  1   451
 SRP TIMBER SIA, 40103755198   7   5067
 Kopā:   51  42308


       

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi