Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:44:10

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Ziņojums par Otrā uzraudzības departamenta darba rezultātiem no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.martam

20.04.2017

Ziņojums par Otrā uzraudzības departamenta darba rezultātiem no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.martam

 

2017.gada 1.ceturksnī Maksātnespējas administrācijā saņemtas 42 sūdzības par 33 administratora rīcību, savukārt izskatītas 25 šajā ceturksnī un 21 iepriekšējā ceturksnī saņemtā sūdzība (sk. attēlu Nr.1). 

 

 attēls Nr.1

 

Izskatot sūdzības, pieņemti 47 lēmumi – 14 gadījumos atzīti pārkāpumi (9 administratori), 30 – sūdzības noraidītas un 3 – izbeigta sūdzības izskatīšana, jo sūdzība atsaukta (sk. attēlu Nr.2).

 

 attēls Nr.2

 

 

 Tiesā izskatītas 14 sūdzības par Maksātnespējas administrācijas lēmumiem – 10 noraidītas un 4 – apmierinātas, kā arī apmierināti 4 pieteikumi par administratoru atcelšanu (2 administratori).

 

Pieņemtajos lēmumos administratoru rīcībā konstatēti šādi pārkāpumi:

1)     nesniedz Maksātnespējas administrācijai paskaidrojumus;

 2)     nesniedz informāciju kreditoriem;

 3)     pēc izsoles nesagatavo izsoles aprēķinu, neizmaksā naudu atbilstoši spēkā esošam izsoles aprēķinam, nenostiprina īpašuma tiesības zemesgrāmatā, neatmaksā izsoles nodrošinājumu;

 4)     neievēro kārtību, kādā jāpieņem lēmums par kreditora prasījumu;

 5)     nepamatoti parādniekam pieprasa veikt maksājumus administratoram;

 6)     neiesniedz administratora darbības pārskatus;

 7)     neapzina parādnieka mantu un dokumentus;

 8)     patvaļīgi nosaka kreditora prasījuma rašanās laiku;

 9)     nevēršas Maksātnespējas administrācijā ar iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu;

 10)  neievēro Maksātnespējas likumā noteiktos termiņus.

 

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi