Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

21:29:00

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Svarīga informācija maksātnespējas procesa administratoriem saistībā ar būtiskām izmaiņām administratoru profesijas reglamentācijā

09.01.2017

2017.gada 6.janvārī stājušies spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, kas vairs neparedz administratoru sertificēšanu. Proti, biedrības “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” īstenotā administratoru sertificēšana, aizstāta ar administratoru iecelšanu un atcelšanu no amata, ko Maksātnespējas administrācijas direktora personā īstenos valsts. 

Administratori, kuriem 2017.gada 6.janvārī vēl ir derīgi sertifikāti, saglabā tiesības pildīt administratora pienākumus līdz sertifikāta derīguma beigu termiņam. Sertifikāta derīguma laikā lēmumu par tā darbības apturēšanu, izbeigšanu un anulēšanu pieņems Maksātnespējas administrācija saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība" paredzēto kārtību, ciktāl tā nav pretrunā ar šobrīd spēkā esošā regulējuma mērķi. 

Pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām administratoram ir pienākums kārtot kvalifikācijas eksāmenu tuvākajā tā rīkošanas reizē. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 40.punktu pirmais administratoru kvalifikācijas eksāmens ir jārīko, sākot ar 2017.gada 1.jūniju. Pašlaik plānots, ka šis eksāmens norisināsies 2017.gada jūnija beigās. Turpmākie kvalifikācijas eksāmeni atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2panta piektajai daļai norisināsies trīs reizes gadā – līdz 15.oktobrim, 15.februārim un 15.jūnijam.

Tā kā kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 32 akadēmisko stundu apmērā, kārtējās apliecības derīguma termiņa laikā, tiks ņemti vērā arī tie kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kurus administrators būs apmeklējis līdz dienai, kad stājās spēkā šā likuma noteikumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar spēkā esošo Maksātnespējas likuma redakciju, kas pieejama http://likumi.lv/doc.php?id=214590.

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi