MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

10:49:10

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.IZMAKSĀTĀS SUMMAS NO DARBINIEKU PRASĪJUMU GARANTIJU FONDA IR PALIELINĀJUŠĀS

16.07.2020


2020. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 1 140 977 euro apmērā 42 maksātnespējīgo uzņēmumu 833 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2020. gada 1. pusgadā bija 1 363 euro.


 

Salīdzinājumam, 2019. gada 1. pusgadā Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 1 156 263 euro apmērā 57 maksātnespējīgo uzņēmumu 805 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2019. gada 1. pusgadā bija 1 434 euro.Kopā 2020. gada 1. pusgadā pieņemti 855 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai.


 

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2020. gada 1. pusgadā izmaksātas:

 

  • MAS ,,Dzintars” 144 darbinieka prasījumu apmierināšanai 310 208 euro apmērā;
  • MAS ,,PNB banka” 294 darbinieku prasījumu apmierināšanai 253 473 euro apmērā;
  • MAS ,,Grobiņa” 59 darbinieku prasījumu apmierināšanai 144 779 euro apmērā;
  • MSIA ,,Vital centrs” 31 darbinieku prasījumu apmierināšanai 58 206 euro apmērā;
  • MSIA ,,Latvian port” 32 darbinieku prasījumu apmierināšanai 50 994 euro apmērā;
  • MSIA ,,Sungate” 20 darbinieku prasījumu apmierināšanai 43 583euro apmērā;
  • MSIA ,,Fragola” 26 darbinieku prasījumu apmierināšanai 35 941 euro apmērā;
  • MSIA ,,Brizmet” 22 darbinieku prasījumu apmierināšanai 35 041euro apmērā;
  • MSIA ,,RBG” 31 darbinieku prasījumu apmierināšanai 34 976 euro apmērā;
  • MSIA ,,Trevors” 25 darbinieku prasījumu apmierināšanai 27 642euro apmērā.

 


2020. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 209 306 euro. Salīdzinājumam, 2019. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 63 804 euro.No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?