MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:21:30

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA NODROŠINĀJUMA JOMĀ PAVEIKTAIS 2020. GADA MAIJĀ

16.06.2020

Minētajā laika periodā pieņemti: 

 

  • 52 lēmumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 42 264 apmērā; 
  • 133 lēmumi par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 67 940 apmērā; 
  • lēmums par naudas līdzekļu atmaksu no Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konta Valsts kasē EUR 860 apmērā;
  • lēmumi par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 1 075apmērā. 

 

Maijā pieņemti 50 lēmumi par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 97 536 apmērā: 

Uzņēmumu nosaukums

Lēmumu skaits

Piešķirtā summa (EURO)

BAMBUSA PASAULE MSIA, 40203018859

3

4 936

DZINTARS MAS, 40003040607

21

53 050

EUROPA GROUP MSIA, 40003603767

1

0

SUNGATE MSIA, 40003051013

12

28 077

TREVORS MSIA, 40003768196

13

11 473

Kopā:

50

97 536

 

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

-         aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,

-         nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,

-         kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību,

-         nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,

-         nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?