MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

19:36:38

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:KREDITORU SAPULCES ARĪ PĒC ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS BEIGĀM VARĒS NOTIKT ATTĀLINĀTI

10.06.2020

No 2020. gada 10. jūnija stājas spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, kas paredz, ka tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā kreditoru sapulces varēs noturēt arī attālināti, ne tikai klātienē, kā to iepriekš noteica Maksātnespējas likuma regulējums.No 2020. gada 10. jūnija stājas spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā, kas paredz, ka tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā kreditoru sapulces varēs noturēt arī attālināti, ne tikai klātienē, kā to iepriekš noteica Maksātnespējas likuma regulējums. 

Kopš 2020. gada 3. aprīļa līdz ārkārtējās situācijas beigām tiesības noturēt kreditoru sapulces attālināti noteica likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību". 

Administratoram paredzētas tiesības maksātnespējas procesa ietvaros kreditoru sapulci noturēt attālināti, izvēloties attiecīgajā situācijā lietderīgāko kreditoru sapulces norises formu, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas efektivitāti, ātrumu un procesā pieejamo līdzekļu racionālu izmantošanu. 

Tāpat paredzēta iespēja administratoram noturēt kreditoru sapulces rakstveidā, iepriekš nosūtot darba kārtību un izlemjamos jautājumus kreditoru sapulces dalībniekiem, nosakot datumu, līdz kuram savs balsojums rakstveidā jāiesniedz administratoram. 

Attālinātai kreditoru sapulces nodrošināšanai paredzēta iespēja noturēt kreditoru sapulces, izmantojot tos elektroniskos līdzekļus, kas ļauj pieslēgties tiešsaistē, piemēram, Skype, Microsoft Teams, u.c., tādējādi nodrošinot iespēju piedalīties un balsot pilnībā attālināti. 

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, administratoram tajos gadījumos, kad kreditoru sapulce norisinās attālināti, ir jāpārliecinās par kreditoru sapulces dalībnieku pilnvarām un identitāti. 

2020. gada 10. jūnija grozījumi Maksātnespējas likumā: https://m.likumi.lv/ta/id/315280


Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?